• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Bouwtechnische keuringen en vaak voorkomende maar onbekende gebreken

Naast het uitvoeren van bouwtechnische keuringen voor ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau voert Rob van Rooij ook bouwtechnische keuringen uit voor Vereniging Eigen Huis. Tijdens deze keuringen kom ik regelmatig gebreken tegen die redelijk vaak voorkomen maar toch onbekend zijn bij mijn opdrachtgevers. Hieronder beschrijf ik een aantal van deze gebreken.

Schade in de kruipruimte!

In de jaren zeventig zijn er veel woningen gebouwd. De vraag naar woningen was groter dan het aanbod. Er werd door de bouwwereld toen voortdurend gezocht naar snellere productie- en bouwmethoden. kwaaitaalvloer_en_mantavloerDaarom is bij de productie van betonnen elementen zoals vloeren als verhardingsversneller naar het product calciumchloride gegrepen. Normaal gesproken zal de wapening in beton niet gaan roesten doordat het cement in het beton een beschermingslaag geeft. Echter wordt deze laag door de chloriden aangetast. In eerste instantie is een aangetaste vloer herkenbaar door roestvlekken op het betonoppervlak aan de onderzijde van een vloer. Op dat moment is de wapening vaak al gecorrodeerd. In de volgende fase scheurt het beton van de vloerelementen in de ribben, omdat de gecorrodeerde wapening in volume toeneemt. Daarna wordt de gehele betondekking van de wapening afgeduwd. Uiteindelijk kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie omdat vloeren hun draagvermogen verliezen. Dit is een van de rede waarom ik altijd een kijkje neem in een kruipruimte tijdens bouwtechnische keuringen van woningen uit de jaren zeventig. De schade kan optrede bij de zogenaamde Manta- en Kwaaitaalvloeren, herkenbaar aan de vorm.

Onderhoudsvrij?

Om onderhoudswerkzaamheden aan de woning te verminderen wordt er vaak gekozen om dakranden te bekleden met onderhoudsvrije beplating genaamd, Trespa. Meestal wordt deze beplating strak tegen de bestaande betimmering bevestigd. Dit is bouwkundig onjuist. Er kan namelijk geen ventilatie plaatsvinden achter deze beplating waardoor de houten constructie gaat rotten. Bij een bouwtechnisch keuring in Eindhoven is dit gebrek door Rob van Rooij opgenomen in het rapport. Na aankoop heeft ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau uit Nuenen tevens het ontwerp mogen verzorgen voor het verbouwen van deze woning. Tijdens de uitwerking van dit ontwerp is rekening gehouden met het verhelpen van dit gebrek.