Ga naar de inhoud
 • Persoonlijke aanpak
 • 20 jaar ervaring
 • Kennis van energie-efficiënte
 • Kosteloos advies
 • Snel schakelen
 • Persoonlijke aanpak
 • 20 jaar ervaring
 • Kennis van energie-efficiënte
 • Kosteloos advies
 • Snel schakelen

BENG - berekening nieuwbouw

Voor onder andere: particulieren, architecten en collectief particulier opdrachtgeverschap.

 • ROBO is volledig BRL9500-gecertificeerd middels koepelorganisatie Onze Joost B.V. De certificaten kunt u hier downloaden.

Wat is een BENG Berekening?

Wat is een BENG Berekening?

BENG, uitgeschreven Bijna Energie Neutraal Gebouw, is de nieuwe energieprestatie bepalingsmethode die sinds 1 januari 2021 verplicht is. Deze methode vervangt de oude EPC-berekening en biedt een betere aansluiting tussen theorie en praktijk. De overheid heeft nieuwe BENG eisen opgesteld waar alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan moeten voldoen. Deze BENG eisen zijn opgesplitst in drie indicatoren: energiebehoefte, primair energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie.

Benodigde gegevens voor de BENG Berekening

Benodigde gegevens voor de BENG Berekening

Benodigde gegevens voor de BENG Berekening

Voor het opstellen van een nauwkeurige BENG berekening hebben wij minstens de onderstaande gegevens nodig op schaal en voorzien van maatvoering:

 • Plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en details
 • Situatietekening
 • Installatieconcept

Met deze gegevens kunnen wij een gedetailleerde en nauwkeurige BENG berekening uitvoeren.

Voor wie is de BENG – berekening nieuwbouw

ROBO werkt voor particulieren, architecten en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en vele andere partijen dien een BENG berekening voor nieuwbouwwoningen nodig hebben.

Particulieren

Architecten

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Wat krijgt u bij een BENG berekening?

Wat krijgt u bij een BENG berekening?

Nadat ROBO de BENG-berekening op basis van de bouwkundige tekeningen heeft afgerond en u akkoord bent, wordt deze afgemeld. U ontvangt van ons de volgende stukken in PDF:

 • BENG-berekening
 • Voorlopig energielabel
 • Lijst met uitgangspunten
 • Overzicht van bewijslast nieuwbouwwoningen

Het is al bijna geregeld! Bel, mail of het vul het formulier in.

Heeft u een BENG berekening nodig voor uw nieuwbouwproject? Of heeft u vragen over de BENG norm of de BENG eisen die daaraan gesteld worden? Neem dan contact op met ROBO.

BENG – berekening nieuwbouw

Adres of projectnaam waarvoor de BENG-berekening nodig is

- PDF bestanden mogen niet groter zijn als 3MB

- Bij meerdere tekeningen graag via WeTransfer naar info@robobureau.nl