Ga naar de inhoud
 • Persoonlijke aanpak
 • 20 jaar ervaring
 • Kennis van energie-efficiënte
 • Kosteloos advies
 • Snel schakelen
 • Persoonlijke aanpak
 • 20 jaar ervaring
 • Kennis van energie-efficiënte
 • Kosteloos advies
 • Snel schakelen

BENG - berekening nieuwbouw

Voor onder andere: particulieren, architecten en collectief particulier opdrachtgeverschap.

 • ROBO is volledig BRL9500-gecertificeerd middels koepelorganisatie Onze Joost B.V. De certificaten kunt u hier downloaden.

Van Ontwerp tot Energielabel: ROBO uw BENG adviseur.

Van Ontwerp tot Energielabel: ROBO uw BENG adviseur.

Indien u een nieuwe woning gaat bouwen heeft u een BENG berekening nodig die voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Na registratie van de berekening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) wordt het voorlopige energielabel afgegeven. ROBO is gecertificeerd en kan dergelijke berekeningen voor u maken en afmelden. Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Woningen vallen onder deze nieuwe wetgeving. Niet de gemeente toetst de BENG-berekening maar de kwaliteitsborger zal deze bij u opvragen en toetsen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Voor wie is de BENG – berekening nieuwbouw

ROBO werkt voor particulieren, architecten en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en vele andere partijen dien een BENG berekening voor nieuwbouwwoningen nodig hebben.

Particulieren

Architecten

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Wat krijgt u?

Wat krijgt u?

Nadat ROBO de BENG berekening op basis van de bouwkundige tekeningen afgerond heeft en u akkoord bent wordt deze afgemeld. U ontvangt van ons de volgende stukken in PDF:

 • BENG-berekening
 • Voorlopig energielabel
 • Lijst met uitgangspunten
 • Overzicht bewijslast nieuwbouwwoningen

Het is al bijna geregeld! Bel, mail of het vul het formulier in.

Offerte-formulier BENG-berekening nieuwbouwwoningen. Na het invullen van het formulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen! U kunt ROBO ook telefonisch benaderen voor het laten maken van een offerte.

BENG – berekening nieuwbouw

Adres of projectnaam waarvoor de BENG-berekening nodig is

- PDF bestanden mogen niet groter zijn als 3MB

- Bij meerdere tekeningen graag via WeTransfer naar info@robobureau.nl