• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Ontwerp tot oplevering

U heeft bouwplannen. Om deze bouwplannen te kunnen realiseren dienen er samen met u een aantal stappen te worden doorlopen. Hieronder beschrijven we deze stappen van ontwerp tot oplevering en leggen uit wat iedere stap inhoudt.

Voorlopig- en definitief ontwerp

Door de oriënterende gesprekken die er gevoerd zijn, hebben wij van u en uw wensen een goed beeld gekregen. Vervolgens zullen wij dit vertalen in een eerste schets, “voorlopig ontwerp”.
Dit voorlopig ontwerp wordt met u besproken en eventueel aangepast. Het resultaat hiervan is dat er een definitief ontwerp ligt waar beide partijen het over eens zijn. De indeling, materialisering en beeldbepalende details van het bouwwerk liggen nu vast.

Bestektekeningen en bestek

Het definitief ontwerp wordt hier verder uitgewerkt tot de benodigde bestektekeningen. Deze tekeningen bevatten o.a. de volgende gegevens: Alle plattegronden en gevelaanzichten, doorsneden, details en constructie. Deze bestektekeningen kan ROBO naar wens aanvullen met een bestek. De bestektekeningen en het bestek vormen bij een aanbesteding de contractstukken met de aannemer.
Tevens worden voor ieder project in deze fase de relevante onderdelen van het bouwbesluit berekend en/of getoetst. Wij kunnen o.a. de volgende onderdelen uitwerken:

  • ROBO is gecertificeerd voor het vervaardigen van de BENG bepalingsmethode volgens de NTA8800 (treed in werking in 2021)
  • Berekening MilieuPrestatie Gebouw – MPG
  • Gebruiksoppervlak en verblijfsgebied
  • Daglicht
  • Ventilatie

Omgevingsaanvraag

Indien uw bouwplan vergunningsplichtig is dienen wij de omgevingsaanvraag in bij uw gemeente. Dit traject begeleiden wij totdat uw omgevingsvergunning verleend wordt.

Via deze link kunt u controleren of voor uw bouwplannen een omgevingsaanvraag benodigd is: Omgevingsloket

3D visualisaties

Stel u twijfelt over een tweetal ontwerpvoorstellen of over de indeling van bijvoorbeeld de badkamer. Deze twijfels kunnen wij voor u wegnemen door het maken van een visualisatie. U ziet dan exact wat u gaat bouwen en hoe alles eruit komt te zien. Klik hier om te bekijken met welke architect software wij werken.

Aanbesteding en gunning

Door ROBO worden een aantal aannemers benaderd en uitgenodigd om op basis van de bestektekeningen en het bestek een open begroting in te dienen. De aannemer met de beste aanbieding krijgt de opdracht gegund.

Werktekeningen voor de uitvoering

De bestektekeningen worden in deze fase verder uitgewerkt tot werktekeningen. Dit houdt in dat onder andere plattegronden en gevels op een kleinere schaal worden uitgewerkt en worden voorzien van de benodigde extra informatie. Goede werktekeningen voorkomen fouten en discussie tijdens de uitvoering. Faalkosten worden teruggebracht en men kan in de uitvoering werken met een grote nauwkeurigheid. De investering in goede werktekeningen verdient men dus dubbel en dwars terug.

Bouwbegeleiding

Als wij betrokken zijn geweest bij de realisatie van ontwerp tot aanbesteding kunnen wij tevens voor u de bouwbegeleiding verzorgen. Tijdens de bouw wordt door ons gecontroleerd of er gebouwd wordt volgens tekening en bestek. Tevens voeren wij overleg met aannemer en opdrachtgever.

Oplevering

Voordat de officiële overdracht van de nieuwbouw van de aannemer aan de koper plaatsvindt, kan worden vastgelegd welke tekortkomingen er zichtbaar zijn. In het proces verbaal van opleveringen worden deze genoteerd, zodat duidelijk is welke punten de aannemer moet oplossen. Naast het constateren van tekortkomingen geeft ROBO u tevens tips, uitleg en adviezen.