• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Energietransitie naar gasloos

De energietransitie is begonnen. In 2050 moet ons land CO2-neutraal zijn en moeten alle woningen in ons land aardgasvrij zijn. Dat hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019. Dit betekent dat we overstappen van energie uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, kernenergie en steenkolen, naar volledig groene energie . U kunt uw bestaande woning deels of geheel zelfvoorzienend maken. Wat inhoudt dat uw gasrekening drastisch verminderd of geheel verdwijnt.

Transitievisie warmte

In 2021 moet iedere gemeente in Nederland de “Transitievisie warmte” gereed hebben. In deze visie staat uitgewerkt welke wijken van de desbetreffende gemeente van de gasaansluiting worden losgekoppeld en met welke duurzame bronnen deze worden verwarmd. Op basis van deze visie kunt u keuzes maken over welke oplossingen het beste bij u passen. Welke warmtebronnen zijn aanwezig? Wordt het all-electric of een mix van voorzieningen. Link naar Energietransitie gemeente Nuenen.

Gasvrij wonen advies

Het is mooi om te ervaren dat klanten zich steeds meer bewust worden van deze energietransitie. Bij renovaties en verbouwplannen hebben klanten vragen zoals “is mijn woning wel geschikt voor een warmtepomp”. ROBO kan u hierbij  helpen. Het is een goed moment om bij een renovatie en/of verbouwplannen uw woning voor te bereiden op deze energietransitie.

Het is terecht dat u zich bijvoorbeeld afvraagt of de bestaande radiatoren en vloerverwarming gehandhaafd kunnen blijven of dat er wijzigingen benodigd zijn. ROBO is zeer vertrouwd met vraagstukken om een woning voor te bereiden op die transitie en werkt hiervoor samen met diverse partijen. Wij komen graag vrijblijvend bij u lans zodat wij uw wensen samen in kaart kunnen brengen en eventueel met ons advies aan kunnen vullen. Daarna wordt de woning in kaart gebracht en word tezamen met de uitwerking van het ontwerp onderzocht en berekend welke bouwkundige aanpassingen het meest geschikt zijn voor het meest optimale eindresultaat. Daarbij wordt nagegaan of bestaande installaties gehandhaafd kunnen blijven of dat er aanpassingen benodigd zijn en welke dan. Ook als u overweegt om zonnepanelen, zonneboiler of een elektrische auto aan te sluiten kunnen wij u daarbij van een berekend advies voorzien, waarbij we indien gewenst de terugverdientijd inzichtelijk voor u maken. De voorgestelde verduurzamingsmaatregelen worden verwerkt in het plan. Om er zorg voor te dragen dat al deze keuzes ook juist worden uitgevoerd door uw bouwer kunnen wij u ook assisteren bij het aanbesteden.

Mail of bel ons en ROBO komt graag vrijblijvend bij u langs om uw bouwplannen en de mogelijkheden naar een gasvrije woning te bespreken.