• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

6% BTW-tarief voor werkzaamheden ROBO

Staatssecretaris Weekers heeft op 28 februari jl. het besluit ‘Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen’ gepubliceerd. Dit besluit geldt ook voor de werkzaamheden van ROBO bouwkundig ontwerp & adviesbureau. Deze regeling is wederom verlengd tot 1 juli 2015.

Indien u ROBO opdracht geeft voor het gehele verbouwproces inclusief bouwbegeleiding zullen alle werkzaamheden binnen het 6%BTW-tarief vallen. Dat betekent een korting van 15%!