• Nieuwbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Eisen aan duurzaamheid nieuwe huizen en kantoren

De bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten. Vanaf 2018 gaan er waarschijnlijk minimum-eisen voor de duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren gelden. Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van afdanken. Door de milieugegevens van alle gebruikte materialen in een computerprogramma in te voeren, rolt er een uitkomst over de duurzaamheid van het hele gebouw uit de berekening. Dat is het voorstel van minister Blok (Wonen). Hij wil een grens voor milieubelasting van huizen en kantoren vanaf 2018 opnemen in het Bouwbesluit. Het voorstel gaat nog naar de Tweede Kamer. De bouwwereld experimenteert al sinds 2012 vrijwillig met de milieuprestatie van gebouwen; er is dus al ervaring mee opgedaan.

De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouw. Dit speelt niet alleen op het gebied van het gebruik van grondstoffen en de circulariteit en recycling van materialen. Ook op het gebied van beperking van emissies, mede in relatie tot energiezuinigheid van gebouwen. Enerzijds worden materialen en installaties toegevoegd om woningen en kantoren/utiliteitsgebouwen steeds energiezuiniger te maken. Anderzijds is er op weg naar energieneutrale gebouwen relatief steeds minder milieuwinst (CO2-reductie) te realiseren met alleen energiebesparing bij verwarming en koeling van gebouwen. Door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan er in samenhang met de energetische maatregelen een verdere milieuwinst in de bouw worden bereikt.

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de MPG (Milieu Prestatie Gebouw). In het Bouwbesluit staat voorlopig alleen voorgeschreven dat de berekening moet worden gemaakt voor een woonfunctie en een kantoorfunctie groter dan 100 m2. Er is nog geen prestatie-eis opgenomen.