• Nieuwbouw woning
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Blog berichten

woensdag 13 mei 2015

Wat is “Ketensamenwerking”?

Ketensamenwerking, ketenintegratie, zelfs lastige Engelse termen als ‘Supply Chain Excellence’, je komt deze termen in de bouwsector tegenwoordig overal tegen. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Ketensamenwerking -Ketensamenwerking: een samenwerking tussen verschillende schakels (bedrijven) in dezelfde keten; -Ketenintegratie: het integreren, vervlechten of structureel afstemmen van afzonderlijke schakels in de (bouw)keten; -Supply Chain Excellence: een […]

maandag 8 december 2014

Wat is een passiefhuis?

Traditioneel wordt een woning verwarmd door een centrale verwarming en radiatoren. Deze woningen hebben een maximale warmtevraag van ongeveer 100 W/m². Dat betekent dat per m² de energie van een gloeilamp van 100 Watt nodig is om de woning te verwarmen. Al vele jaren wordt gezocht naar bouwconcepten waarbij het energiegebruik geoptimaliseerd wordt. Dat gebeurt […]

donderdag 27 november 2014

Vergunningsvrij bouwen na 1 november 2014

Sinds 1 november zijn de regels gewijzigd op het gebied van vergunningsvrij bouwen. In dit artikel wil ik voor de meest voorkomende eenvoudige situaties uiteen zetten wat de maximale vergunningsvrije bouwmogelijkheden zijn. Vergunningsvrij bouwen De woning op het achtererfgebied* uitbreiden. De uitbreiding dient tegen de oorspronkelijke achtergevel geplaatst te worden met een maximale diepte van […]

zaterdag 7 juni 2014

Kosten-baten passiefhuisconcept

De verwachting van nagenoeg alle deskundigen is dat de energie prijzen de komende 20 jaar snel zullen stijgen met percentages hoger dan de inflatie. Het is daarom zeer aantrekkelijk om naar energiezuinige oplossingen te kijken. In welke maten dient een woning energie efficiënt te zijn om een  zo’n economisch optimaal resultaat te behalen. Kosten-baten passiefhuisconcept […]

zondag 11 mei 2014

Is een woningaanpassing iets voor u?

Woningaanpassingen kunnen de kwaliteit van leven weer een stuk aangenamer maken. Vooral als de aanpassing helpt bij het uitvoeren van activiteiten in huis. Er zijn vele verschillende woningaanpassingen mogelijk. Het maken van de juiste keuze kan echter moeilijk zijn. Het gaat tenslotte niet alleen om praktische oplossingen voor zaken als naar bed gaan, opstaan, douchen […]

zondag 20 april 2014

Luchtdicht bouwen

Er zijn allerlei redenen om luchtdicht te bouwen. Een van de belangrijkste redenen is energiebesparing. Waarom wordt luchtdicht bouwen steeds belangrijker. luchtdicht bouwen zeker niet ongezond Luchtdicht bouwen of het beperken van luchtdoorlatendheid zijn in principe dezelfde begrippen. Het gaat erom de openingen in de ‘schil’ van het gebouw te minimaliseren.  Luchtdicht bouwen is voor […]

zondag 6 april 2014

Ouderen langer zelfstandig wonen

Er zijn straks onvoldoende geschikte woonvormen om ouderen en mensen die langdurige zorg nodig hebben, verantwoord langer thuis te laten wonen. Van het tekort worden de komende vijf jaar mogelijk 65.000 mensen de dupe. Dat zijn mensen die niet langer in zorginstellingen terecht kunnen. Deze waarschuwing staat in een rapport van de Raad voor de […]

zondag 16 maart 2014

Isoleren en ventileren gaan hand in hand

Om energie te besparen worden bestaande woningen steeds vaker voorzien van isolatie. Vaak worden aanvullende maatregelen voor een goede ventilatie hier niet in meegenomen, met alle gevolgen van dien. Een op de tien woningen heeft schimmel, bijna de helft bevat tabaksrook en in veel huizen is binnen meer fijnstof aanwezig dan buiten. Isoleren en ventileren […]

woensdag 5 maart 2014

Bouwen en het Bouwbesluit

Bij het bouwen of verbouwen van een woning krijgt u te maken met een heleboel wettelijke regelingen. Bij nieuw- of verbouw krijgt u te maken met het bouwbesluit. Dit is een zogenaamde Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Woningwet. Bouwbesluit minimale eisen De regels in het Bouwbesluit hebben vooral betrekking op de minimale technische […]

vrijdag 21 februari 2014

Energieneutraal bouwen: definitie & ambitie

Energieneutraal bouwen komt snel dichterbij. De herziene Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen van mei 2010 stelt dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden. En voor nieuwe overheidsgebou­wen geldt dat zelfs al twee jaar eerder. Wat is (bijna) Energieneutraal bouwen? Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal gebouwd worden. Maar wanneer […]