• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

‘Zuurstof veroorzaakt corrosie’

Laatst vroeg een koper voor de start van een bouwtechnische keuring aan mij of het een probleem was dat er zwarte vloerverwarmingsslangen waren toegepast in de woning.

Zwarte slangen

Nagenoeg alle vloerverwarmingsslangen die zijn toegepast voor 1995 hebben als nadeel dat deze zuurstof doorlaten. Meestal te herkennen aan de zwarte kleur slang.  De invloed van de vloerverwarmingsbuizen op het hele systeem wordt vaak onderschat. Bijna iedere kunststof laat zuurstof door de wand binnendringen. Hoe hoger de watertemperatuur, hoe groter de zuurstofopname van water. Zuurstof in het cv-systeem veroorzaakt corrosie, deze corrosie tast op den duur bijvoorbeeld de cv-wisselaar of de pomp aan. Zuurstofdiffusie kan worden beperkt door de vloerverwarmingsbuis met een extra diffusiedichte laag te voorzien. Nagenoeg alle slangen die zijn toegepast na 1995 hebben deze zuurstof dichte laag.

Maatregelen tegen overmatige corrosie

images

platenwisselaar

Om de problematiek welke gevormd wordt door overmatige zuurstofcorrosie tegen te gaan zal zuurstoftoetreding en vervuiling in de cv-installatie tot een minimum moeten worden beperkt. In de meeste gevallen wordt bij niet diffuusdichte vloerverwarmingsslangen een harde scheiding aangebracht tussen vloerverwarming en cv-ketel middels een platenwisselaar. Ook is het verstandig om een vuilfilter en een automatische ontluchter te plaatsen.

Bouwtechnische keuring

In een woning kunnen talloze van dergelijke gebreken aanwezig zijn zonder dat u daarvan op de hoogte bent als u bij aankoop geen bouwtechnische keuring laat uitvoeren.  Meestal komt u er dan pas achter als er schade ontstaat of systemen op storing vallen. Rob van Rooij van ROBO bouwkundig ontwerp – & adviesbureau kan een bouwtechnische keuring voor u uitvoeren. U kunt hier een keuring aanvragen.