• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Het Wie, Wat, Wanneer, Waarom en Hoe van een bouwtechnische keuring

Wie voert een bouwtechnische keuring uit?

Voor het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring gbouwkundige inspectiea je een overeenkomst aan met een gespecialiseerd bureau in het uitvoeren van dergelijke keuringen. Deze bureaus hebben bouwkundige ingenieurs in dienst die deze keuring voor u kunnen uitvoeren. Als koper betaal je deze kosten.

Wat is een bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring is bedoeld om de bouwkundige staat van een woning te bepalen.

Wanneer laat je een bouwkundige keuring uitvoeren?

Je kunt een bouwkundige keuring laten uitvoeren voordat je een koopovereenkomst tekent. Maar meestal wordt een bouwkundige keuring gedaan op het moment dat er een voorlopig koopcontract is getekend. Het is raadzaam om altijd een keuring te laten doen. Ook is het slim om voorwaarden over de uitslag van de bouwkundige keuring op te nemen in de ontbindende voorwaarden van het koopcontract. Mocht blijken dat de kosten om mogelijke gebreken aan het huis te repareren het bedrag overstijgen dat je hebt afgesproken in de ontbindende voorwaarden, dan is dat een reden om de koop te ontbinden.

Waarom laat je een bouwtechnische keuring uitvoeren?

Een woning kopen is vaak een emotionele gebeurtenis. Als je na lang zoeken de perfecte woning tegenkomt en je er verliefd op wordt zie je de mindere kanen niet zo goed meer. Het is daarom altijd goed om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren. Of er een verfbeurt nodig is zie je waarschijnlijk zelf ook nog wel. Maar hoe zit het verder met de staat van onderhoud? Denk aan bijvoorbeeld gevolgschade vanuit een verzakkende fundering, of insecten in de houten constructie van de woning. Een bouwtechnische keuring geeft voor een groot gedeelte antwoord op al deze onzekerheden.

Hoe is de werkwijze van een bouwtechnische keuring

Alle onderdelen van de woning worden visueel geïnspecteerd, de kwaliteit daarvan wordt verwerkt in een uitgebreide rapportage. U krijgt een goed beeld van de eventuele gebreken, achterstallig onderhoud en herstelkosten.

 Een bouwtechnische keuring? Altijd doen!

Dus, hoe mooi een huis ook past bij jouw woonwensen, laat altijd een bouwkundige keuring uitvoeren. Bedenk welke renovatiekosten jij acceptabel vindt om te betalen bij aankoop van de woning en neem dit op in de ontbindende voorwaarden. Zorg dat je een professioneel bureau inschakelt en laat je goed voorlichten wat de staat van de woning betekent voor eventuele kosten voor nu en in de toekomst.