• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Wat is een passiefhuis?

Traditioneel wordt een woning verwarmd door een centrale verwarming en radiatoren. Deze woningen hebben een maximale warmtevraag van ongeveer 100 W/m². Dat betekent dat per m² de energie van een gloeilamp van 100 Watt nodig is om de woning te verwarmen.

passiefhuisAl vele jaren wordt gezocht naar bouwconcepten waarbij het energiegebruik geoptimaliseerd wordt. Dat gebeurt vaak door het experimenteren met ingewikkelde technologieën. Eenvoud siert echter het passiefhuis. Zoals de naamgeving aangeeft, kunnen de energiebesparingen in hoofdzaak worden gerealiseerd door middel van passieve strategieën. Door het optimaliseren van de sowieso reeds noodzakelijke constructieve elementen wordt een conventioneel Verwarmingssysteem overbodig.

Wat is een passiefhuis, dit is een ontzettend energiezuinig gebouw waarin altijd een comfortabel binnenklimaat heerst, zowel in de winter als in de zomer. Die energie-efficiëntie wordt bereikt door:

  • De warmteverliezen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door een hoge isolatiegraad, het streven naar een koudebrug vrije constructie en een goede luchtdichtheid, zodat zowel infiltratie als exfiltratie van lucht zoveel mogelijk vermeden wordt;
  • Een optimale benutting van warmtewinsten (passieve zonnewinsten en interne warmtewinsten);
  • Het gebruik van een hoogrendement balansventilatie met warmterecuperatie;

 
Op deze manier kan de energievraag sterk gereduceerd worden en blijft de warmtevraag van een passieve woning ongeveer beperkt tot slechts 10 W/m². Dat betekent dat een passiefhuis opgewarmd kan worden met het vermogen van een strijkijzer! Verder kan gebruik gemaakt worden van energiezuinige toestellen zodat het energie– en waterverbruik drastisch daalt. Door de sterk verminderde energievraag kunnen hernieuwbare energiebronnen aangesproken worden om de resterende energiebehoefte te dekken.

 Een passiefhuis wordt gedefinieerd door volgende globale energieprestatie-eisen:

  • het energiekengetal voor ruimteverwarming is kleiner of gelijk aan 15 kWh per m² netto vloeroppervlakte per jaar;
  • het gebouw moet voldoende luchtdicht zijn: n50 ≤ 0,6 h-1;
  • het totale energieverbruik voor ruimteverwarming, warm tapwater en elektrische apparaten is kleiner of gelijk aan 42 kWh/m².jaar.

 
Voor bouwdelen worden geen prestatie-eisen opgelegd. Voor de thermische isolatie van vloeren, muren en daken wordt een streefwaarde voor de U-waarde meegegeven van maximum 0,15 W/m²K. Glas en raamkaders dat gebruikt wordt in een passiefhuis dient te voldoen aan een streefwaarde van maximum 0,8 W/m²K. Bijkomend wordt voor de raaminbouw, dus inclusief de eventuele lineaire warmteverliezen veroorzaakt door het raamkader of de manier van inbouwen, een streefwaarde vooropgesteld van 0,85 W/m²K.

Afhankelijk van de oriëntatie en compactheidsgraad van het gebouw kunnen deze waarden ontoereikend zijn om aan de gestelde passiefhuiscriteria te voldoen. De huidige gemiddelde U-waardes van de reeds gecertificeerde woningen bedragen voor muren ca. 0,12-0,13 W/m²K, voor daken ca. 0,09 W/m²K en voor vloeren ca. 0,14 W/m²K.

Zie ook blog artikel: Energieneutraal bouwen en hoe waardevast is uw huis?

Zie ook blog artikel: Kosten-baten passiefhuisconcept

Zie ook blog artikel: Luchtdicht bouwen

ROBO bouwt momenteel aan: Passief poolhouse