• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Passief huis versus nulwoning

Een passief huis wordt nog wel eens verward met een energie nulwoning. Beide bouwconcepten zijn erop uit om een woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Echter doen beide concepten dit vanuit een andere benaderingsmethode. In dit artikel leg ik uit wat beide principes inhouden: passief huis versus nulwoning. 

Energie nulwoning

De energie nulwoning ook wel een CO2-neutrale woning, een EPC 0 woning, een balanswoning, actief huis of een energieneutrale woning (Project ROBO bureau: Energieneutraal recreatiepark Zonnedauw), heeft als doel dat er over een jaar evenveel, of zelfs meer,  energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt.
De verwachte energiezuinigheid van een woning wordt berekend aan de hand van de energieprestatienorm voor gebouwen, afgekort EPG. De EPG richt zich op gebouwgebonden energieverbruik zoals: warm tapwater, ventilatie, verwarming en verlichting. Er wordt bijvoorbeeld dus geen rekening gehouden met energie slurpende apparatuur of wassen. Als de uitkomst van de EPG berekening 0 aangeeft betekent dit dus dat de woning zichzelf voorziet in de gebouwgebonden energiebehoefte en dus een nulwoning is. Om tot deze uitkomst te komen dient het volgende in acht te worden genomen bij het ontwikkelen van een gebouw: terugdringen van energieverbruik, gebruik maken van duurzame energiebronnen en gebruik maken van efficiënte installaties.

Passief huis

Een passief huis concept richt zich volledig op het beperken van het energieverbruik voor ruimteverwarming. Het gebruik van passieve warmtebronnen, zoals de zon, huishoudelijke apparaten en de bewoners, zorgen voor bijna alle benodigde warmte in een woning. Om het te verwachten energieverbruik bij een passief huis te berekenen wordt er gebruik gemaakt van het PHPP* rekenpakket. Aan de hand van deze berekening wordt vastgesteld of de woning voldoet aan de criteria voor een passief huis. Let wel een passief huis moet wel voldoen aan de EPC-eis uit het bouwbesluit (op dit moment EPC 0,6, maar vanaf 2015 0,4)  wat vaak geen probleem is omdat de EPC van een passief huis vaak tussen de 0,15 en 0,3 zit.

Bij het ontwikkelen van een passief huis zijn de volgende punten van belang:
– Oriëntatie zuid-noord (uitgangspunt veel glas op het zuiden en weinig glas op het noorden);
– optimale isolatie (warmteweerstand, Rc 8,5 tot 10 m2 K/W);
– luchtdicht bouwen (luchtdoorlatendheid**, qv10 ≤ 0,15dm3/s m2).

passief huisEen voortdurende toevoer van gefilterde verse ventilatielucht is een van de belangrijkste randvoorwaarden van een passief huis. De toe- en afvoer vindt mechanisch plaats door een wtw-systeem. Om het rendement van dit systeem te verhogen wordt er vaak een bodemwarmtewisselaar voor het wtw-systeem geplaatst zodat lucht in de winter voorverwarmd wordt en in de zomer gekoeld wordt. Tevens zorgt een bypass ervoor dat de lucht in de zomer niet door het wtw-systeem gevoerd wordt zodat er in de nacht gekoeld kan worden. Voor het warm tapwater wordt vaak een warmtepomp geplaatst.

Tot slot kan een passief huis zich nog richten op het gebruik van duurzame energie, waarbij voornamelijk zonne-energie effectief toepasbaar is. De warmtepomp wordt vaak aangevuld met zonnecollectoren die de warmwatervoorziening in de woning op zich nemen en zonnepanelen kunnen de woning voorzien van duurzame additionele elektrische energie. Op deze manier kan er gewerkt worden naar een EPC van 0.

Zie ook blog artikel: Energieneutraal bouwen en hoe waardevast is uw huis?

*Dit staat voor PassivHaus Projektierungs Paket. Deze passiefhuisberekening kan zeer nauwkeurig de gemiddelde energievraag van gebouwen voorspellen.
**De qv10-waarde staat voor de luchtdoorlatendheid: de luchtvolumestroom, de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid wordt toe- of afgevoerd, die ontstaat via kieren en naden bij een drukverschil van 10 Pascal.