• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Onderzoeksplicht koopwoning, alleen bouwtechnische keuring?

U heeft als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt meer in dan het laten uitvoeren van alleen een bouwtechnische keuring. Zorg ervoor dat u de onderstaande vragen heeft beantwoord voor u een woning koopt.

OpleveringWat is de staat van de woning?
Let op bijvoorbeeld vocht in de wanden en controleer het voegwerk. Bent u serieus geïnteresseerd? Dan kunt u een bouwtechnische keuring laten doen. Voor een keuring heeft u toestemming nodig van de verkoper. ROBO kan voor u een bouwtechnische keuring uitvoeren.
Zie ook blog artikelen:
Veel voorkomende gebreken bij een bouwtechnische keuring;
Rob van Rooij keurt voor Vereniging Eigen Huis.

Wat zegt het bestemmingsplan?
Zoek het bestemmingsplan online op via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierin kunt u bijvoorbeeld zien of er nog ruimte is om uw toekomstige woning uit te kunnen breiden. Of komt het huidige gebruik overeen met het gebruik zoals beschreven in het bestemmingsplan. Kijk dit goed na en zorg ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan. Mocht u na aankoop bouwplannen hebben? ROBO kan u van dienst bij het maken van het ontwerp.

Zijn er erfdienstbaarheden?
Dit is bijvoorbeeld het recht van overpad. Een erfdienstbaarheid rust op een onroerende zaak. Na verkoop blijft hij dus bestaan. Bij het kadaster kunt u altijd nagaan of er een erfdienstbaarheid aanwezig is. In sommige gevallen kunt u dit ook nagaan in de koopakte.

Is er erfpacht?
Ga na of het huis op eigen grond of op erfpachtgrond staat. Is er erfpacht, dan wordt u geen eigenaar van de grond en betaalt u jaarlijks canon (huur).

Is er een kettingbeding?
Dit is de verplichting om iets te doen. Zoals bepaalde kleuren voor het schilderwerk hanteren. Een kettingbedingen gaat alleen over op de volgende eigenaar als de verkoper ervoor zorgt dat de verplichting in de koopovereenkomst wordt opgenomen. Controleer hiervoor het koopcontract.

Zijn er kwalitatieve verplichtingen?
Dit betekent dat u iets moet dulden als eigenaar van de woning. U moet bijvoorbeeld accepteren dat er kabels door uw perceel lopen. Kwalitatieve verplichtingen gaan over op de volgende eigenaar. Of er een kwalitatieve verplichting is, vindt u in het openbaar register van het kadaster.

Zijn er verkoopregulerende bepalingen?
Een bepaling die wel eens voorkomt is een anti-speculatiebeding. Dit houdt in dat als u de woning binnen een bepaalde termijn verkoopt, u de winst geheel of gedeeltelijk moet afdragen. Hoeveel u moet afdragen van de winst wordt ieder jaar minder. De meeste verkoopregulerende bepalingen hebben een kettingbeding. De bepaling geldt dan alleen voor u als de verkoper deze aan u overdraagt in de koopovereenkomst. Dit staat in het contract.

Heeft de gemeente voorkeursrecht?
Is het voorkeursrecht van toepassing dan dient de verkoper de woning eerst aan te bieden aan de gemeente. Of de wet van toepassing is, kunt u nagaan bij de gemeente.

Is er bodemverontreiniging?
Of de woning op verontreinigde grond staat kunt u navragen bij de betreffende gemeente.

Inschrijven bij het Kadaster?
U kunt de koopovereenkomst laten inschrijven bij het Kadaster. De verkoper moet hieraan meewerken. U voorkomt hiermee dat u in problemen komt als de verkoper voor de overdracht failliet wordt verklaard. Of als er beslag wordt gelegd op zijn woning.