• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Luchtdicht bouwen

Er zijn allerlei redenen om luchtdicht te bouwen. Een van de belangrijkste redenen is energiebesparing. Waarom wordt luchtdicht bouwen steeds belangrijker.

luchtdicht bouwen zeker niet ongezond

Luchtdicht bouwen of het beperken van luchtdoorlatendheid zijn in principe dezelfde begrippen. Het gaat erom de openingen in de ‘schil’ van het gebouw te minimaliseren.  Luchtdicht bouwen is voor de bouwpraktijk nog steeds ongrijpbaar en krijgt daarom te weinig aandacht. De theorie erachter wordt als complex gezien en vaak leidt een gebrek aan luchtdichtheid niet direct tot klachten. Bovendien leeft de gedachten dat luchtdicht bouwen niet bevorderlijk is voor een gezond en comfortabel binnenmilieu. Dit is volstrekt onjuist. Maar het is goed te beseffen dat luchtdicht bouwen uitgaat van een goed ventilatiesysteem en daarvoor niet in de plaats komt.

Buitenschil

Recente ontwikkelingen waarbij onder andere luchtdicht bouwen een belangrijke rol speelt zijn energie neutrale gebouwen en het passief huis concept. Bij beide is het uitgangspunt een goed geïsoleerde buitenschil. Deze kenmerkt zich door een hoge RC-waarde voor de dichte delen, een lage U-waarde voor de kozijnen en een zeer goede luchtdichtheid. Daarnaast zal in de zomer de buitenschil moeten voorkomen dat het binnen te warm wordt door zonwering en zomernachtventilatie. De luchtdichtheid van een gebouw hangt voornamelijk af van de opbouw van het gebouw en daarbij is vooral het type dak van belang. Daarnaast de lengte van de details, het aantal doorvoeren door de schil, de keu van een gebouw hangt voornamelijk af van de opbouw van het gebouw en daarbij is vooral het type dak van belang. Daarnaast de lengte van de details, het aantal doorvoeren door de schil, de keus van de materialen (waaronder de dichtingsmaterialen en het hang- en sluitwerk), het bouwsysteem en vanzelfsprekend de kwaliteit van de detaillering bepalend. De uitvoering wordt helaas nog wel eens onderschat waardoor de gewenste luchtdichtheid vaak niet wordt gehaald. Coördinatie en controle tijdens de uitvoering zij dus van even groot belang.

luchtdichtBesparen van energie

Bij energie neutrale gebouwen of het passief huis concept is een van de onderdelen het besparen van energie. Dit wordt dus onder andere bereikt door luchtdicht te bouwen waardoor er zo min mogelijk energie ongecontroleerd via de buitenschil kan ontsnappen. Hoe luchtdicht een gebouw moet worden uitgevoerd staat in het bouwbesluit. In 2020 zullen de gebouwen in Nederland waarschijnlijk bijna energie neutraal gebouwd moeten gaan worden. Tegen die tijd zal de eis voor luchtdichtheid in het bouwbesluit flink aangescherpt zijn.

Zie ook blog artikel: Energieneutraal bouwen: definitie & ambitie

Zie ook blog artikel: Passief huis versus nulwoning