• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Kosten-baten passiefhuisconcept

De verwachting van nagenoeg alle deskundigen is dat de energie prijzen de komende 20 jaar snel zullen stijgen met percentages hoger dan de inflatie. Het is daarom zeer aantrekkelijk om naar energiezuinige oplossingen te kijken. In welke maten dient een woning energie efficiënt te zijn om een  zo’n economisch optimaal resultaat te behalen.

Passiefhuisgids_instrumentarium_voor_de_architect

Kosten-baten passiefhuisconcept

Hoe meer het gebouw geïsoleerd wordt, hoe groter de investering in isolatiemateriaal zal worden. Een verdubbeling van de isolatiediktes brengt echter geen verdubbeling in arbeid met zich mee. Het kost immers slechts evenveel tijd om een isolatieplaat met een dikte van 7 cm te plaatsen dan eenzelfde plaat met een dikte van 14 cm. Het materiaal op zich zal wel duurder zijn, maar ook niet noodzakelijk het dubbele. De onderstaande figuur geeft een beeld van het kosten-batenverhaal van passiefhuizen t.o.v. lage energiewoningen.
Vele onderzoeken hebben aangetoond dat het economische optimum bij de huidige energieprijzen al ver onder de wettelijk minimale eisen liggen. Vele studies vergaten echter verder te kijken dan de lage-energiewoning en zijn vaak ook al achterhaald door de enorme energieprijsstijgingen van de afgelopen jaren. Vandaar dat ik de stap verduidelijk van lage-energie naar passiefhuizen.

Indien het energieverbruik voor verwarming van een lage-energiewoning verder daalt tot 15 kWh/m² jaar (het passiefhuisniveau), dan zal de investering in eerste instantie stijgen. Het beperken van de warmteverliezen vereist immers vooral een hogere investering in o.a. extra isolatiemateriaal en betere beglazing en schrijnwerk. Daartegenover staat dat de energiebehoeften lineair dalen en bijgevolg ook de exploitatiekosten dalen. Maar de exploitatiekosten kunnen de meerkosten van het gebouw niet compenseren omdat die exponentieel toenemen. Bovendien moet een conventioneel verwarmingssysteem nog steeds voorzien worden. Een eerste optimum kan gevonden worden rond 45 kWh/m² per jaar, de lage energiewoning. Toch blijven de verbruikskosten nog relatief hoog. Indien echter nog een stap verder gegaan wordt, zal ter hoogte van de passieve norm van 15 kWh/m² per jaar een tunneleffect in de kosten optreden omdat een traditioneel verwarmingssysteem overbodig wordt. De norm van 15 kWh/m² per jaar is niet zomaar gekozen; op deze plaats vertoont de curve een tweede optimum. De kosten-batenanalyse van een passiefhuis is geen onbetwistbaar optelsommetje en kan project per project sterk verschillen. De investeringskost van een passiefhuis ligt in vergelijking met een traditionele woning hoger, maar de verbruikskosten zijn essentieel lager. Op lange termijn maken de lage verbruikskosten een passiefhuis dus kostenefficiënt. Buitenlandse studies tonen ook aan dat bij een integrale ontwerpaanpak, na enige marktintegratie, de totale kosten niet hoger hoeven te zijn dan voor een gemiddelde nieuwe woning. Dat is in hoofdzaak toe te schrijven aan het vermeden verwarmingssysteem en de daarbij horende lagere energiefacturen. Bovendien komt het passiefhuisconcept in aanmerking voor belastingsvermindering en zijn er tal van aanvullende premies voor energiebesparende investeringen. De gebouwschil nog verder isoleren zal steeds kleiner wordende energiebesparingen opleveren en is anno 2014 niet economisch rendabel. Nul-energiewoningen kunnen op termijn bij nog hogere energieprijzen wel economisch haalbaar worden. Vandaag zijn ze dat nog niet wegens dure technieken en zeer hoge materiaalinput. 

Bouwplannen?

Heeft u plannen om uw bestaande woning te gaan verbouwen, dan helpt ROBO u graag om een doordacht plan te maken. De woning is dan na de verbouwing energie efficiënter en comfortabel met een gezond binnenklimaat. Wij vinden voor u de optimale oplossing met de juiste balans tussen investering, woonlasten daling en stijging van de waarde van uw woning.

Bij plannen voor een nieuwbouw woning helpen wij u naar een energie efficiënt, comfortabel huis met een zéér lage energierekening. Als u wilt zelfs een zelfvoorzienende woning ZONDER energierekening.