• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Energieneutraal bouwen en hoe waardevast is uw huis?

Uit het IMF rapport blijkt dat de te verwachten jaarlijkse prijsstijgingen van energie 10% zal gaan bedragen. Het besef dat we hier iets aan moeten doen wordt steeds sterker. Zoals het er nu naar uit ziet dienen alle nieuwbouwwoningen in 2020 energieneutraal te worden uitgevoerd. Dit is goed voor het milieu en heeft als groot voordeel dat u dan geen energierekening meer heeft. Echter hoe kunt u ervoor zorgen dat uw bestaande woning zijn waarde behoudt en kan concurreren met deze toekomstige ontwikkelingen. Ik denk dat duurzaam (ver)bouwen het enige juiste antwoord op deze vraag is. Hieronder mijn visie.

Gevolgen voor bestaande woningvoorraad

Ik voorspel dat de nieuwe eisen voor energieneutraal bouwen in 2020 grote gevolgen voor onze bestaande woningvoorraad hebben. Op dit moment zien we al dat er meer hypotheek wordt verstrekt voor een energie zuinigere woning, simpel weg omdat deze woningen hun waarde beter gaan behouden. Als we niets doen bestaat een groot deel van onze vaste lasten straks uit het bekostigen van onze energierekening. Die vervolgens weer voor een groot gedeelte ontsnapt via kieren en naden in de veelal slecht geïsoleerde woningen. Op dit moment zie je veelal dat de bestaande spouw van woningen wordt na geïsoleerd. Uiteraard is dit een verbetering echter blijven deze woningen ver achter bij de energieneutrale toekomst. Dat leidt er weer toe dat de prijzen van deze woningen drastisch zullen gaan dalen en woningmarkt verslechterd.

energieneutraal bouwenOplossing

Er is maar één manier om het bovenstaande scenario te voorkomen en dat is het drastisch aanpakken en verbeteren van de bestaande woningvoorraad. In een goed ontwerp kunnen functionaliteit, energie en duurzaamheid prima op elkaar worden afgestemd. Hierbij neem ik de bestaande situatie uiteraard als uitgangspunt. Het is de kunst om de mogelijkheden die hierbij aanwezig zijn af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever. Op deze manier haal ik de grootste winst uit het ontwerp. Aan de zuidzijde halen we de warmte naar binnen en aan de noordzijde weren we de koude.

Uitvoering

Vervolgens moet de gehele woning ingepakt worden met een luchtdichte isolatie. Denk bijvoorbeeld aan wanden, vloer, dak en kozijnen. De uitvoering hiervan dient uiterst nauwkeurig te geschieden. Als er ergens een energielek achterblijft maakt dit alle maatregelen grofweg overbodig. De maatregelen die nu vaak worden genomen zijn belangen na niet voldoende om bestaande woningen te laten concurreren met nieuwe woningen. Spouwen worden volgespoten maar kieren en naden blijven veelal ongemoeid. De ruimte voor isolatie in een bestaande spouwmuur is meestal zeven centimeter. Deze dikte aan isolatie is onvoldoende en minimaal het dubbele is noodzakelijk.

Installaties, maar niet te veel…

Als de bovenstaande punten goed zijn uitgevoerd kan ook een bestaande woning met de minimale middelen verwarmd en gekoeld worden. Dit gebeurd met de natuurlijke elementen: aarde, zon en wind. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp die zorg draagt voor een laag temperatuursysteem zoals vloer- en/of wandverwarming of Co2 gestuurde ventilatiesystemen met warmteterugwinning. Een goed doordacht concept vergt een minimaal aan installaties, zie ook onze website ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau.

Vrijblijvende afspraak maken

Een dergelijke verbouwing vergt de nodige investering. Daar in tegen dalen de energiekosten enorm. De maandelijkse lasten blijven per saldo gelijk omdat de investeringskosten kunnen worden weggestreept tegen de dalende energiekosten. Heeft u interesse om te kijken wat er in uw woning mogelijk is? Maar gerust eens een vrijblijvende afspraak via onze website www.robobureau.nl. Ik kom graag bij u op de koffie om uw plannen te bespreken. De oplossing zit hem meestal in een combinatie van bovengenoemde punten. Voordelen: uw woning wordt functioneler, energiezuiniger, leefbaarder en belangrijk, behoudt zijn waarde.