• HSB energiezuinige aanbouw
Het
Fundament
Voor de
Start van een
Goede Bouw!

Energieneutraal bouwen: definitie & ambitie

Energieneutraal bouwen komt snel dichterbij. De herziene Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen van mei 2010 stelt dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden. En voor nieuwe overheidsgebou­wen geldt dat zelfs al twee jaar eerder.

Wat is (bijna) Energieneutraal bouwen?

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal gebouwd worden. Maar wanneer is een gebouw bijna energieneutraal? Daarvoor heeft men eerst de definitie van energieneutraal beschreven, vervolgens wordt aangegeven wat bijna energieneutraal is.

Energieneutraal gebouw: definitie

In het Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC = 0 heeft. De energieprestatiecoëffi­ciënt EPC wordt bepaald aan de hand van de norm NEN 7120: Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode (EPG). Alleen gebouwgebonden energiegebruik wordt hierin opgenomen. Dus geen huishoudelijke gebruiken.

energieneutraal bouwenBijna-energieneutraal gebouw

Het streven is om vanaf eind 2018 (overheidsgebouwen) respectievelijk eind 2020 (overige gebouwen) een eis in het Bouwbesluit op te nemen die dichtbij EPC = 0 ligt. Dit niveau wordt gedefinieerd als bijna-energieneutraal. Op dit moment kan nog geen exacte waarde worden gegeven van de vereiste EPC vanaf 2018/2020. Tot die tijd zal ten minste twee keer een studie uitgevoerd worden, om zicht te krijgen op de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van een aanscherping van de EPC.

Traject naar bijna energieneutrale gebouwen

Op dit moment bedraagt de EPC-eis voor woningen <0,6. In 2015 is een aanscherping van de eis voorzien tot EPC <0,4. En vanaf eind 2020 zal de EPC-eis bijna 0 worden. Voor de utiliteitsbouw geldt een vergelijk­bare aanscherping (t.o.v. 2007), zodat in 2015 de nieuwbouw 50% energie-efficiën­ter is. Hiervoor zijn in januari 2009 de eisen aangescherpt met gemiddeld ca. 25% (het verschilt per gebouwfunctie) ten opzichte van 2007. Vanaf eind 2018 (overheidsgebouwen) respectievelijk eind 2020 (overige gebouwen) zal de EPC-eis bijna 0 worden.

Zie ook blog artikel: Energieneutraal bouwen en hoe waardevast is uw huis?